Rok 1964, szkoła podstawowa w Olbrachcicach Wielkich, klasa V (rocznik 1952)

021

Rok 1964, klasa V w Szkole Podstawowej w Olbrachcicach Wielkich. Uczniowie i uczennice urodzeni w roku 1952.

Nauczycielka: Jarosława Jackowska

Chłopcy – patrząc od lewego dolnego rogu, siedzą:
Marian Pijak (s. Jana), ?, Jerzy Gancarz (s. Zygmunta), Andrzej Śnieżek (s. Stanisława), Ryszard Majka (s. Jana), Leszek Żurek (s. Wojciecha), Stanisław Cwanek (s. Piotra), Arkadiusz Sidorski (s. Tadeusza), Leszek Żołyniak (s. Andrzeja), Jan Płoszaj (s. Kazimierza).

Dziewczynki – patrząc od lewej strony od dolnego rzędu:
Mieczysława Papińska (c. Franciszka), Urszula Jabłońska (c. Katarzyny), Lila Nieć (c. Józefa), Kazimiera Socha (c. Władysława), Janina Ryzner (c. Karola), Urszula Cisak (c. Bolesława), Mieczysława Gancarz (c. Ignacego), Krystyna Glac (c. Mieczysława), Zofia Zawadzka (c. Kazimierza), Krystyna Bajaś (c. Tomasza), Elżbieta Fela (c. Pawła), Krystyna Lener (c. Ignacego).

Parafia Św. Floriana i Józefa w Olbrachcicach Wielkich: 1945-1950

straż pożarna Albertów (1946)

Fot. 1946 rok, pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna w Albertowie.
Od lewej stoją: (z rowerem) Piotr Cwanek, Franciszek Winiarski, Józef Blicharz, Mieczysław Krubnik, Józef Salwach, Jan Bajor, Karol Ryzner, ?, ?, (ostatni z prawej) Jan Majka.

 

Poniżej lista osób ochrzczonych w ciągu pierwszych 5 lat od przybycia mieszkańców ze Św. Józefa do parafii Św. Floriana i Józefa w Olbrachcicach Wielkich (Albertowie).

W trzech przypadkach: Ryszarda Bauera (1945), Karola Dziaduły (1946) i Grzegorza Mazurka (1946) w nawiasach podałem właściwe miejsca ich urodzenia, a sam chrzest odbył się już w Olbrachicach Wielkich.

Ostatni wpis w księdze parafialnej dotyczący niemieckich mieszkańców Gross Olbersdorff (Olbrachcic Wielkich) pochodzi z 24.02.1946, natomiast pierwszy wpis nowoprzybyłych mieszkańców z 30.09.1945.  A więc przez 6 miesięcy (od września 1945 do lutego 1946) w Olbrachcicach osadnicy niemieccy i polscy mieszkali razem, a do lutego 1946 niemieccy mieszkańcy opuścili wioskę.

Od przybycia mieszkańców z Kresów we wrześniu 1945 roku, głównie ze Św. Józefa, zmieniono nazwę wsi z Gross Olbersdorf na Albertów, a dopiero od grudnia 1947 zaczęto używać nazwy Olbrachcice Wielkie, bardziej odpowiadającej wersji niemieckiej w wymowie.

 

Lista pierwszych ochrzczonych mieszkańców Olbrachcic Wielkich w latach 1945-1950:

1945 rok:
Bauer Ryszard, s. Jana i Józefy Majka (Ząbkowice Śląskie)
Cisak Maria, c. Bolesława i Marii Pijak
Czaja Anna, c. Michała i Marii Koźbiał
Ziomek Witold, s. Andrzeja i Wandy Olbrycht

1946 rok:
Bajaś Eugeniusz, s. Franciszka i Genowefy Trojnar
Blicharz Helena, c. Józefa i Anny Majka
Dulęba Henryka, c. Władysława i Heleny Martynus
Dziaduła Karol, s. Mieczysława i Anny Tunia (Syberia)
Galiński Ryszard, s. Jana i Bronisławy Rabickiej
Gancarz Karol. s. Ignacego i Anny Klaus
Gancarz Kazimierz, s. Ignacego i Anny Klaus
Glac Rozalia, c. Józefa i Stefanii Słowik
Grochola Karol, s. Stanisława i Anny Ryzner
Grzesik Izabela Wiktoria, c. Jarosława i Marii Andrusiewicz
Krzeszowska Józefa, c. Józefa i Rozalii Dobruckiej
Jabłońska Zuzanna, c. Andrzeja i Katarzyny Szczerbatiuk
Lambert Alina-Petronella, c. Józefa i Anieli Zioło
Lenar Czesława, c. Ignacego i Anieli Krubnik
Mazurek Grzegorz, s. Stanisława i Zofii Pokrywka (Partyzański Okr., Syberia)
Mazurkiewicz Piotr, s. Piotra i Anny Banik
Niemiec Stanisław, s. Wojciecha i Stefanii Czapla
Orłowska Franciszka, c. Franciszka i Stanisławy Siemiateckiej
Papiński Stanisław, s. Piotra i Walerii Czachor
Salwach Zofia, c. Andrzeja i Anny Szlachta
Zandler Piotr-Paweł, s. Rozalii Zandler

1947 rok:
Bajaś Zygmunt, s. Karola i Genowefy Galińskiej
Brogowski Wincenty, s. Józefa i Marii Bachorz
Chudyma Władysław, s. Michała i Marii Gałek
Gancarz Barbara, c. Karola i Janiny Zielińskiej
Gancarz Leokadia, c. Karola i Janiny Zielińskiej
Kieiwan Helena, c. Olgi (córka Iwana i Anny)
Orłowska Janina, c. Franciszka i Stanisławy Siemiatyckiej
Orłowski Adam, s. Franciszka i Stanisławy Siemiatyckiej
Pijak Stanisław, s. Jana i Bolesławy Stefan
Piróg Wanda, c. Stanisława i Marii Nieć
Piróg Wiktoria, c. Wincentego i Heleny Augustyn
Rabczak Zbigniew, s. Stanisława i Wiktorii Urbaś
Ragan Jan, s. Eugeniusza i Marii Huchra
Słoninka Zofia, c. Stanisława i Stanisławy Dobruckiej
Tunia Leokadia, c. Władysława i Anieli Łuksik

1948 rok:
Bajaś Marian, s. Karola i Genowefy Galińskiej
Bajor Tadeusz, s. Jana i Genowefy Urbaś
Bajor Wanda, c. Jana i Genowefy Urbaś
Bełza Zygmunt, s. Jana i Marii Mika
Blicharz Maria, c. Józefa i Anny Majka
Cisak Henryk, s. Bolesława i Janiny Pijak
Ćwik Lidia, c. Józefa i Marii Buniowskiej
Fela Ignacy Stanisław, s. Pawła i Stanisławy Borowiec (z d. Malec)
Ficek Tadeusz, s. Stanisława i Marii Banaś
Ficek Władysław, s. Stanisława i Marii Panaś
Gancarz Zofia Barbara, c. Franciszka i Władysławy Stelmach
Gancarz Zofia, c. Ignacego i Anny Klaus
Golis Ryszard, s. Romana i Zofii Augustyn
Grzesik Agata Dominika, c. Jarosława i Marii Bąk
Gwozda Karol, s. Stanisława i Zofii Jaszek
Jabłoński Ryszard, s. Stanisława i Stanisławy Górniak
Kiewan Urszula, c. Karoliny (córka Bazylego i Anny Rajsz)
Kwarciak Stefania Elżbieta, c. Bronisława i Wandy Sieradzkiej
Maksymowicz Teresa, c. Marii (córka Wojciecha i Olgi)
Markowicz Maria, c. Józefa i Anieli Zawadzkiej
Mazurkiewicz Stanisław, s. Piotra i Anny Banik
Olbrycht Leokadia, c. Antoniego i Heleny Ryzner
Płoszaj Tadeusz, s. Kazimierza i Rozalii Orłowskiej
Reizer Wiesław, s. Tadeusza i Janiny Orybkiewicz
Rygiel Stanisław Henryk, s. Władysława i Genowefy Piróg
Słoninka Kazimierz, s. Stanisława i Stanisławy Dobruckiej
Styrna Alicja, c. Józefa i Anieli Gancarz
Wieczerzak Stefania, c. Bronisława i Bronisławy Wilk
Żurek Tadeusz, s. Wojciecha i Zofii Salwach

1949 rok:
Cisak Józef, s. Bolesława i Janiny Pijak
Cwanek Wiesława, c. Piotra i Honoraty Kulik
Ćwik Alicja, c. Piotra i Anieli Szczepańskiej
Dziedzińska Leokadia, c. Władysława i Heleny Sęk
Głowacka Wanda, c. Bolesława i Janiny Bajaś
Jeł Mieczysław, s. Bronisława i Władysławy Babula
Majka Józefa, c. Jana i Elżbiety Nahalewicz
Papińska Leokadia, c. Franciszka i Józefy Turlej
Pittner Mirosław, s. Ignacego i Bronisławy Bury
Reizer Danuta, c. Tadeusza i Janiny Orybkiewicz
Śnieżek Ryszard, s. Stanisława i Marii Szypuła
Wszołek Irena, c. Józefa i Marii Grochola
Zawadzka Maria Janina, c. Kazimierza i Rozalii Korudyckiej
Żołyniak Elżbieta, c. Andrzeja i Wiktorii Nosal

1950 rok:
Bajor Helena, c. Jana i Genowefy Urbaś
Bar Mieczysław, s. Stanisława i Janiny Guzek
Bugaj Mieczysława, c. Mieczysława i Zofii Szczepańskiej
Dulęba Antoni, s. Władysława i heleny Martynus
Dziaduła Czesław, s. Jana i Marii Gaweł
Gancarz Irena, c. Franciszka i Władysławy Stelmach
Gancarz Kazimierz, s. Ignacego i Anny Klaus
Głowacki Tadeusz, s. Bolesława i Janiny Bajaś
Grzesik Witold, s. Jarosława i Marii Bąk
Jabłoński Krzysztof, s. Andrzeja i Stanisławy Górniak
Jackowski Aleksander, s. Władysława i Jarosławy ?
Jeł Czesława, c. Bronisława i Władysławy Babula
Kiejwan Andrzej, s. Olgi (córka Iwana i Anny)
Kwarciak Helena, c. Bronisława i Wandy Sieradzkiej
Lambert Maria, c. Józefa i Anieli Zioło
Lenar Helena, c. Ignacego i Anieli Krubnik
Majka Maria, c. Jana i Elżbiety Nahalewicz
Mazur Zygmunt, s. Karola i Cecylii Górniak
Nieć Wiesław, s. Józefa i Janiny Głowackiej
Olbrecht Alicja, c. Wandy (wdowa po Andrzeju Ziomku)
Płoszaj Henryk, s. Kazimierza i Rozalii Orłowskiej
Rabicka Bogumiła, c. Stanisława i Stanisławy Berdek
Ryzner Henryk, s. Józefa i Marii Tunia
Sieradzki Stanisław, s. Jana i Antoniny Świder
Słoninka Maria, c. Stanisława i Stanisławy Dobruckiej
Stefańska Barbara, c. Edwarda i Zofii Sokołowskiej (Cegielnia)
Winiarska Zdzisława, c. Franciszka i Marii Cisak
Żurek Elżbieta, c. Wojciecha i Zofii Salwach

Lista rodzin ze wsi Glinki (par. Bednarówka) z lat 1897-1903

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Błoński Maciej (s. Jana) + Krull Maria (c. Jakuba)
Dmytriuk Jakub (s. Bazylego) + Andrejczuk Urszula (c. Gabriela)
Grydziuk Antoni (s. Michała) + Szuszkiewicz Paulina (c. Marcina)
Guteńko Antoni (s. Mikołaja) + Antoniak Petronella (c. Michała)
Jaśnikowski Antoni + Fediuk Melania (c. Grzegorza)
Jaśnikowski Józef (s. Jana) + Andrejczuk Maria (c. Bazylego)
Kowalczuk Metodiusz (s. Marcina) + Król Michalina (c. Marcina)
Król Bazyli + ?
Król Wojciech (s. Mikołaja) + Lang ? (c. Józefa)
Wróbel Kazimierz (s. Antoniego) + Fedoruk Rozalia (c. Marcina)

Lista rodzin z Kubajówki z lat 1897-1903

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś Kubajówka, par. Bednarówka, powiat Nadwórna, woj. stanisławowskie,
rodziny mieszane: polsko-niemiecko-ukraińskie, wykaz z lat 1897-1903.

 

 

Błażej Wilhelm + Hoffmann Maria (c. Franciszka)
Bryk Jan (s. Michała) + Wołczuk Katarzyna (c. Jana)
Burger Antoni (s. Michała) + Halkiewicz Karolina
Burger Edward (s. Ignacego) + Stadler Klementyna (c. Józefa)
Dobosiewicz Jan (s. Józefa) + Pakiet Rozalia (c. Franciszka)
Dobosiewicz Józef (s. Józefa) + Link Weronika (c. Józefa)
Dobosiewicz Leon (s. Jana) + Świstakowska Rozalia (c. Antoniego)
Dobosiewicz Wincenty + Świstakowska Adolfina
Donhöffer Antoni + Krall Albertyna
Helowicz Jan + Bystryk Karolina (c. Jana)
Hoffmann Michał + Kulmann Paulina
Kaczorowski Antoni + Witowska Rozalia (c. Jakuba)
Kalt Franciszek + Burger Matylda
Król Jakub (s. Jana) + Bryk ? (c. Mikołaja)
Król Józef (s. Jana) + Bilons Justyna
Króll Dominik (s. Marcina) + Hołodiuk Maria (c. Jakuba)
Króll Józef (s. Marcina) + Lewicka Parascewia
Króll Michał (s. Jana) + Wojciechowska Karolina (c. Michała)
Króll Michał (s. Marcina) + Hołodiuk Anna (c. Bazyla)
Króll Szymon (s. Marcina) + Wojtalów Honorata (c. Michała)
Lang Franciszek (s. Adama) + Dobosiewicz Józefa (c. Józefa)
Lang Michał (s. Adama) + Świstakowska Michalina (c. Karola)
Mikulin Bazyli + Huber Antonina
Obizak Józef + Skap Julianna
Popławski Jan + Wojtałów Łucja
Stadler Jan (s. Jana) + Kasler Rozalia
Stadler Jan (s. Józefa) + Donhöffer Paulina (c. Franciszka)
Stadler Józef + Krall Maria
Stadler Karol (s. Franciszka) + Ciesielska Apolonia
Szmigiel Jan + Meklinger Anna
Świstakowski Ignacy (s. Karola) + Dobosiewicz Antonina (c. Jana)
Tymiak Grzegorz + Króll Joanna (c. Marcina)
Werstler Józef + Burger Antonina (c. Piotra)
Wojciechowski ? + Burger Maria (c. Piotra)
Wojtałów Bazyli (s. Michała) + Huba Antonina
Wołczuk Bazyli + Zwiakowska Elżbieta
Wołczuk ? + Król Anna (c. Stanisława)
Zwoliński Fabian (s. Macieja) + ? Karolina

Lista rodzin z Łomadzyna (Wiśniowców) z lat 1897-1903

I: Wykaz (niekompletny!) rodzin z wsi Łomadzyn (Wiśniowce), parafia Badnarówka, powiat Nadwórna, woj. stanisławowskie,
z lat 1897-1903.

01

Altamer Stanisław + Babula Zofia (c. Andrzeja)
Babiarz Wojciech (s. Michała) + Łaczak Zofia (c. Macieja)
Babula Jan (s. Tomasza) + Majka Wiktoria (c. Józefa)
Biesiadecki Michał (s. Walentego) + Mazur Anna
Bujak Kazimierz + Majka Rozalia (c. Józefa)
Chruściel Mateusz + Wojciechowska Maria
Czachor Jan + Róg Maria
Dobosiewicz Leon + ? Rozalia
Dudek Michał + Babiarz Maria (c. Andrzeja)
Dziuba Andrzej (c. Jakuba) + Rusinek Agnieszka
Gaweł Michał + Dziuba Anna (c. Józefa)
Gleń Sebastian + Mycek Marianna (c. Franciszka)
Gryndzia Jakub (s. Macieja) + Wójciak Katarzyna (c. Michała)
Guteńko Antoni + Pakiet Petronella
Helowicz Jan + Bystryk Karolina (c. Jana)
Hylaszek Walenty + Hopek Marianna
Ir Tomasz + Marcinek Maria
Janus Stanisław + Babula Julia (c. Andrzeja)
Jantosz Wincenty + Witek Marianna
Kania Andrzej + Zielińska Maria
Kiljan Ignacy (s. Szymona) + Gancarz Franciszka (c. Stanisława)
Kluczyński Kazimierz + Postępska Amelia
Korzempa Wojciech + Frączek Katarzyna
Król Mikołaj + Buglewicz ?
Kubik Piotr + Zielińska Katarzyna
Leśniak Franciszek (s. Józefa) + Urban Anna
Leśniak Wojciech (s. Józefa) + Skowrońska Apolonia
Lis Paweł (s. Michała) + Malik Waleria (c. Józefa)
Łukasz Bazyli + Andrejczuk Helena (c. Grzegorza)
Majka Michał (s. Józefa) + Kościółek Wiktoria
Majka Tomasz + Lis Agnieszka
Majka Wojciech (s. Józefa) + Rozniał Maria
Malik Hipolit (s. Józefa) + Sokołowicz Wiktoria
Malik Józef (s. Hipolita) + ?
Maziarz Michał + Panek Franciszka
Maziarz Wojciech + Babiarz ?
Mikusiński Stanisław + Piechota Dorota
Mroczko ? + Matuszczyk Katarzyna
Mycek Andrzej (s. Franciszka) + Kiljan Weronika (c. Szymona)
Mycek Jan (s. Kaspra) + Babiarz Weronika (c. Michała)
Mycek Paweł (s. Kaspra) + Maziarz Maria (c. Wincentego)
Mytych Józef + Biesiadecka Zofia (c. Walentego)
Niezgoda Jan + Gryndzia Maria
Palczak Wojciech + Rak Franciszka (c. Piotra)
Piechota Jan + Zachar Katarzyna
Pszeniczny Mateusz + Dudek Rozalia (c. Walentego)
Ragan Wojciech (s. Macieja) + Domino Weronika
Ragański Józef + Łaczak Teresa (c. Macieja)
Ruman Mateusz + Magda Zofia (c. Wincentego)
Rzeszutek Jakub + Lenartowicz ?
Rzeszutek Jan (s. Macieja) + Rak Maria (c. Piotra)
Rzeszutek Marcin (s. Jakuba) + Czachor Agnieszka (c. Macieja)
Sitko Antoni (s. Andrzeja) + Gryndzia Maria (c. Jakuba)
Sitko Walenty (s. Andrzeja) + Telutka Maria
Stelmach Mikołaj + Partyka Marianna
Szmigiel Jan + ?
Tokarz Antoni + Łopata Maria
Trojnacki Józef + Majka Waleria (c. Jana)
Wilk Franciszek (s. Michała) + Mycek Katarzyna (c. Franciszka)
Wilk Mateusz + Dziedzic Maria
Wilk Szymon + Ijra Maria


II: Związki ze Św. Józefem:

1. Ragan Wojciech (s. Macieja):
–  w Św. Józefie osiedlił się brat Wojciecha Ragana – Michał + Marianna Kopeć
–  na ul. Brodki mieszkał najstarszy syn Wojciecha Ragana – Piotr (1894-1944),
który ożenił się z Teofilą Wilk (po mężach: Cwanek-Nosal)
2. Mycek Jan (s. Kaspra):
– jego syn Michał Mycek (ur. 1903) ożenił się w 1926 roku w Św. Józefie z Anielą Ciuruś
3. Andrzej Mycek (s. Franciszka):
– jego syn Franciszek (ur. 1901) ożenił się (Ceniawa) z pochodzącą ze Św. Józefa
Marią Pokrywka  (córką Władysława Pokrywka)
4. Dudek Michał:
– w Św. Józefie mieszkała jego córka Agnieszka Dudek + Wilk Józef
(s. Wincentego)

Niemieccy osadnicy w Kołomyi (Mariahilf) i okolicznych miejscowościach w roku 1895.

(Kapliczka Mariahilf w miejscu dawnego kościoła wspólnoty niemieckiej w Kołomyi. Fot. – Ł. Ragan)

Przed 1900 rokiem w Kołomyi mieszkało sporo niemieckich osadników, szczególnie w zachodniej części, gdzie skupieni byli wokół parafii Mariahilf na przedmieściach. Korzystając z możliwości tańszego zakupu ziem w okolicznych wioskach, część rodzin osiedliła się w pobliskich miejscowościach, takich jak Szeparowce, Tłumaczyk, Słobódka Leśna, Sadzawka, Kamionka i inne. Wśród tych miejscowości był także Święty Józef.

Obecnie w Kołomyi nie ma już kościoła Mariahilf. Na jego miejscu stoi drewniany krzyż, a kilka kroków obok niewielka kapliczka.

(Krzyż w miejscu gdzie stał budynek kościoła wspólnoty niemieckiej Mariahilf. Obok kapliczka – fot. Ł. Ragan)

 

(fot. Ł. Ragan)

Poniżej niekompletna lista kołomyjskich rodzin niemieckich w układzie alfabetycznym. Dodatkowo także niemieccy osadnicy z miejscowości w pobliżu Kołomyi:

Angerer Ferdynand (s. Michała) + Ludwina Kudełka
Angerer Anna (c. Michała) + Ignacy Straub
Auchenbrenner Franciszek (s. Antoniego) + Rozalia Dolińska
Auchenbrenner Teresa (c. Antoniego) + Józef Schafhauser
Auchenbrenner Weronika (c. Antoniego) + Antoni Liebel
* w Rakowczyku osiedlili się ponadto:
Auchenbrenner Fredynand (s. Georga) + Katarzyna Wahl
Auchenbrenner Rozalia (c. Piotra) + Rudolf Kolmer
Auchenbrenner Rozalia (c. Franciszka) + Grzegorz Krzyżaniak
* a nieopodal w Tłumaczyku mieszkał:
Auchenbrenner Józef (c. Antoniego) + Ludwika Weber
* z kolei w Św. Józefie osiedliła się:
Auchenbrenner Helena (c. Józefa) + Antoni Więckowski

Baumann Jan (s. Wacława) + Rosina Rippel
Baumann Józef (s. Tomasza)
Baumann Maria (c. Ferdinanda) + Maksymilian Blechinger
Baumann Maria (c. Józefa) + Jan Gerstel
Baumann Rosina (c. Jana) + Rudolf Münnich

(grób Rudolfa Baumanna. Fot. – Ł. Ragan)

Blechinger Jakub (s. Jakuba) + Rosina Weber
Blechinger Jan + Anna Bauer
Blechinger Maria (c. Ferdynanda) + ? Brouck

(grób Anny Blechinger (z d. Bauer), żony Jana Blechinger. Fot – Ł. Ragan)

Gefre Karolina + Lehner Jan
Gefre Rosina (c. Andrzeja) + Ferdinand Rippel
Gefre Maria (c. Karola) + Tomasz
Gerstel Gefre Ferdynand (s. Karola) + Marianna Grochola (to jest córka Franciszka Grochola i Weroniki Przyborowskiej – siostry księdza Karola Przyborowskiego)
Gerstel Jan (s. Józefa) + Maria Baumann
Gerstel Ludmiła (c. Józefa) + Piotr Hansdörfer
Gerstel Tomasz (s. Józefa) + Maria Gefre
Gerstel Józef (s. Jakuba) + Maria ?
Gerstel Anna (c. Anny) + Franciszek Krückel

(grób Rosine Gerstel – fot. Ł. Ragan)

Hoffmann Tomasz (s. Jana) + Würm Katarzyna (c. Jana)
Kolmer Jan (s. Ignacego) + Anna Kudełka
Kolmer Tytus (s. Ignacego) + Rosina Lehner
Kolmer Katarzyna (c. Jana) + Józef Weber
Kolmer Tomasz (s. Franciszka) + Barbara Lehner
* w Rakowczyku osiedlił się:
Kolmer Rudolf (s. Ignacego) + Rozalia Auchenbrenner

(grób Ignacego i Anny Kolmer. Fot – Ł. Ragan)

Kudelka Karolina (c. Macieja) + Ferdynand Reithmeyer
Kudelka Ludwina (c. Macieja) + Ferdynand Angerer
Kudelka Anna (c. Jana) + Jan Kolmer
Kuffner Józef (s. Jana) + Maria Müller

(grób Ferdynanda Kudelka. Fot. – Ł. Ragan)

Lehner Józef (s. Jana) + Anna Müller
Lehner Anna (c. Jana) + Franciszek Rippel
Lehner Barbara (c. Jana) + Tomasz Kolmer
Lehner Rosina (c. Marcina) + Tytus Kolmer
Lehner Jan (s. Wacława) + Karolina Gefre
Lehner Katarzyna (c. Michała) + Franciszek Weber
Lehner Ignacy (s. Ferdynanda) + Maria Lingmeyer
Lehner Jan (s. Ferdynanda) + Rosina Straub
* w Św. Józefie osiedliła się:
Lehner Anna (c. Ferdynanda) + Piotr Miernik
Lehner Maria (c. Rudolfa) + Ferdynand Lehrach
* a w Rakowczyku mieszkał:
Lehner Józef (s. Jana) + Katarzyna Lehrach

(grób Ludwiny Lehner. Fot. – Ł. Ragan)

Lehrach Ferdynand + Rosina Witowska
Lehrach Ferdynand (s. Marcina) + Maria Lehner
Lehrach Rudolf (s. Franciszka) + Rosina Schafhauser
Lehrach Wacław (s. Franciszka) + Rosina Rippel
Lehrach Adolf (s. Jana) + Rosa Reithmeyer
* w Rakowczyku mieszkała:
Lehrach Katarzyna (c. Jana) + Józef Lehner
* w Św. Józefie mieszkała:
Lehrach Teresa (c. Marcina) + Jakób Witowski

(grób Barbary Lehrach. Fot. – Ł. Ragan)

Liebel Antoni (s. Jakuba) + Weronika Auchenbrenner
* w Św. Józefie mieszkał jego brat:
Liebel Jan (s. Jakuba) + Anna Witowska

Müller Antonina (c. Jana) + Tomasz Rippel
Müller Józef (s. Michała) + Ludwina Neuburger
Müller Anna (c. Michała) + Józef Lehner
Müller Maria (c. Józefa) + Józefa Kuffner
* w Tłumaczyku mieszkał natomiast:
Müller Rudolf (s. Józefa) + Ludwika Weber

Münnich Józef (s. Michała) + Rozalia Neuburger
Münnich Rudolf (s. Jana) + Rosina Baumann
Münnich Anna (c. Jana) + Augustyna Waldmann

(grób Josefa Münnich, syna Michała i Teresy Gruber. Fot. – Ł. Ragan)

Neuburger Ludwina (c. Wacława) + Józef Müller
Neuburger Rozalia (c. Wacława) + Józef Münnich

(grób Johanna Neuburgera. Fot. – Ł. Ragan)

Reithmeyer Ferdynand (s. Józefa) + Karolina Kudełka
Reithmeyer Tomasz (s. Józefa) + Katarzyna Straub
Reithmeyer Rosa (c. Wacława) + Adolf Lehrach

(grób Tomasza Reithmeyera (1860-1931), syna Józefa i Teresy Lingmeyer.
Fot. – Ł. Ragan)

Rippel Franciszek (s. Wacława) + Anna Lehner
Rippel Tomasz (s. Wacława) + Antonina Müller
Rippel Rosina (c. Jana) + Jan Baumann
Rippel Ferdynand (s. Michała) + Rosina Gefre
Rippel Rosina (c. Michała + Wacław Lehrach
* w Rakowczyku mieszkał:
Rippel Jan (s. Michała) + Teresa Auchenbrenner

Schafhauser Józef (s. Ignacego) +  Teresa Auchenbrenner
Schafhauser Rosina (c. Józefa) + Rudolf Lehrach
Schafhauser Ludwina (c. Jana) + Józef Weber

(grób Anny Schaffhauser. Fot. – Ł. Ragan)

Straub Rosina (c. Karoliny) + Jan Lehner
Straub Ignacy (s. Jana) + Anna Angerer
Straub Katarzyna (c. Jana) + Tomasz Reithmeyer
* a Św. Józefie mieszkał:
Straub Adolf (s. Jana) + Anna Kram

Weber Jan (s. Ignacego) + Christina Langer
Weber Józef (s. Piotra) + Katarzyna Kolmer
* w Tłumaczyku mieszkała jego siostra:
Weber Ludwina (c. Piotra) + Józef Auchenbrenner
Weber Józef (s. Józefa) + Ludwina Schafhauser
Weber Rosina (c. Józefa) + Jakub Blechinger
Weber Rudolf (s. Franciszka) + Ludwina Zahrynowska
Weber Franciszek (s. Jana) + Katarzyna Lehner
* w Św. Józefie mieszkali jego bracia:
Weber Józef (s. Jana ) + Anna ?
Weber Karol (s. Jana) + Maria Zakrzewska
* a w Tłumaczyku siostra:
Weber Ludwika (c. Jana) + Rudolf Müller

(grób Ferdynanda Webera. Fot. – Ł. Ragan)

Wszystkie moje zdjęcia (87 fotografii zrobionych we wrześniu 2012) z cmentarza niemieckiego Mariahilf można obejrzeć tutaj:
Mariahilf i cmentarz niemiecki w Kołomyi – wrzesień 2012.

Łukasz Ragan

Co można zobaczyć w Św. Józefie obecnie?

Powyżej na prowizorycznym planie wsi zaznaczyłem kilka ważniejszych miejsc, charakterystycznych punktów, kapliczek, pozostałości po domach czy wreszcie same gospodarstwa, które ocalały w Św. Józefie. Oczywiście nie zaznaczałem wszystkich nowych domów przy ulicy Kościelnej – jest ich ok 15 i poświęcę im osobny materiał.  Powyższa mapka ma jedynie charakter krótkiego przewodnika z ważniejszymi punktami orientacyjnymi we wsi Św. Józef.

1. Suchy dąb na skrzyżowaniu ulic Brodki i Kościelnej.

(widok na skrzyżowanie z suchym dębem z ulicy Kościelnej)

2. Kamienna kapliczka na ulicy Kościelnej.

3. Studnia na posesji Michała Żurka.

(dom na dawnej posesji Michała Żurka…)

(…i jego przesympatyczna mieszkanka)

4. Kamienny krzyż na posesji Lachtary.

5. Plac Kościelny.

6. Jedyny dom na ulicy Koliby.

7. Cmentarz.

(widok na cmentarz z ulicy Koliby)

8. Ruiny plebanii.

9. Dwa krzyże żołnierzy węgierskich.

10. Drewniany krzyż na posesji Władysława Polaka.

11. Dom na ul. Polnej. Prawdopodobnie należący do rodziny Moryl lub Wróblewskich.

(dom Wróblewskiego)

12. Zamieszkały dom na ul. Koliby.

(dom Jacka Moryla, obecnie zamieszkały przez rodzinę ukraińską)

13. Stara lipa na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Krótkiej.

14. Pierwsze zabudowania ukraińskiej wioski Majdanik.

(widok z ul. Krakowskiej na pierwsze gospodarstwo w Majdaniku. Idąc dalej drogą wyjdziemy na ul. Brodki, tuż za Lasem Szeparowskim)

15. Ruiny domu Józefa Czaja.

16. Dom Jana Klausa.

17. Dom na skrzyżowaniu ulic Brodki i Lwowskiej.

(dom prawdopodobnie należał do Ignacego Gancarza)

18. Dom na ulicy Brodki.

19. Dom na ul. Brodki.

(dom Józefa Czachora na ul. Brodki)

20. Gospodarstwo na ul. Brodki…

…z kilkoma budynkami gospodarczymi, dużym podwórzem i murowanym domem z werandą na piętrze.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.