Narodowość pierwszych osadników w Św. Józefie

(fot. grób Feliksa Henghena, centralna część cmentarza w Św. Józefie)

Wśród osiedleńców w Św. Józefie przed 1900 rokiem (lista osób, które otrzymały nadanie ziemi wg. F. Ciurusia), można wyróżnić 4 grupy narodowościowe: osadnicy polscy, niemieccy, ukraińscy i żydowscy. Jednym z osadników był także pochodzący z Czech Jan Schimek.  Poniżej lista osadników ukraińskich, niemieckich i żydowskich:

Osadnicy ukraińscy:
Hnat Bechmetiuk
Jurko Bechmetiuk
Petro Bechmetiuk
Jachim Bodnaruk
Mikołaj Dutczak
Hrehor Fedasiuk
Filip Gerej
Ambroży Gołembiuk
Hrehor Gołembiuk
Hawryło Jasińczuk
Hrehor Jasińczuk
Jurko Jasińczuk
Michał Jasińczuk
Dmytro Knihinicki
Iwan Koronycz
Danyło Marczuk
Fedor Marczuk
Hrehor Marczuk
Hawryło Melnyk
Iwan Mełnyk
Maryna Melnyk
Michajło Melnyk
Andrij Moczerniuk
Józef Moczerniuk
Roman Moczerniuk
Stefan Moczerniuk
Koźma Moskaluk
Michał Moskaluk

Mykieta Moskaluk
Hrehor Pańczak
Marunia Pańczak
Iwan Purpur
Andrij Saczko
Mykieta Saczko
Pańko Seniuk
Pawło Serbeniuk
Jakub Smarzaniuk (syn Wasyla)
Iwan Teluk
Matwij Uhorczuk
Kość Wyszywaniuk
Fedor Zacharczuk
Jakub Zacharczuk

Osadnicy niemieccy:
Anna Dagelmann
Michał Dagelmann, mąż Anny Perzak
Johan Gewerth, mąż Magdaleny Hink, syn Jana
Dawid Glatt
Ludwik Hink, mąż Elżbiety Kram, syn Wawrzyńca i Katarzyny Sohontag
Karolina  Knoll (z d. Schmutzer), żona Jana, córka Jana i Teresy
Jakub Kramm, mąż Marii Langfellner, syn Józefa i Anny Marii Regner
Johann Kramm, mąż Marii Stegbauer, syn Józefa i Katarzyny Walz
Marta Kramm
Ludwika Langfellner, córka Marii, żona Jakuba Hrycaja
Anna Liebel (z d. Witowska), żona Jana, córka Michała i Rozalii Schafhauser
Jan Liebel, mąż Anny Witkowskiej, syn Jakuba i Teresy Paukner
Adolf Loreth, mąż Adolfiny Koitel, syn Karola i Marii Hańba
Adolfina Loreth, żona Adolfa, córka Andrzeja i Marii Ledwoń
Georg Schmutzer
Kasper Schmutzer
Maria Magdalena Schmutzer
Fryderyk Schoffer
Jan Schoffhauser
Ignacy Schultz
Karolina Schultz (z d. Nowosiadły), żona Ignacego
Adolf Straub, mąż Anny Kramm, syn Jana i Anny Marii Kolmer
Anna Straub (z d. Kramm), żona Adolfa, córka Jakuba
Georg Uibel
Małgorzata Uibel
Michał Uberman
Anna Uchman (z d. Czachor), córka Jana, żona Walentego
Józef Uchman
Katarzyna Uchman (z d. Uberman), córka Michała, żona Antoniego

Osadnicy żydowscy:
Adam Mojses, mąż Karoliny Paukner
Rupert Mojses, mąż Cecylii Langfellner, syn Adama i Karoliny Paukner
Srul Schwarz
Maryam Schwarz

Nie wiadomo, czy wszystkie te rodziny mieszkały w Św. Józefie, moim zdaniem osiedlały się one także, może nawet przede wszystkim, w okolicznych wioskach, bo w zapisach parafialnych z lat 1895-1910 o większości z tych nazwisk nie ma nawet wzmianki. W samym Św. Józefie do 1910 na pewno mieszkali:

Daglemann Michał, mąż Anny Perzak – senior
Daglemann Adam (s. Michała), mąż Katarzyny Cwanek
Daglemann Leopold (s. Michała), mąż Heleny Stachnik
Daglemann Wojciech (s. Michała), mąż  Anny Paliczak
Gewerth Anna (córka Jakuba i Katarzyny Kepler), żona Piotra Kram
Hoffmann Karol, mąż Teresy Hink
Knoll Jan (s. Georga), mąż Karoliny Schmutzer
Koitel Adolfina (córka Andrzeja), żona Adolfa Loretha
Kram Anna (córka Jakuba i Magdaleny Regner), żona Adolfa Straub
Kram Jakub (syn Józefa i Anny M. Regner), mąż Marii Langfellener
Kram Jan (syn Józefa i Katarzyny Walz), mąż Marii Stegbauer
Kram Piotr, mąż Anny Gewerth
Langfellner Cecylia (córka Franciszka), żona Ruperta Moysesa
Langfellner Józefa (córka Franciszka)
Langfellner Ludwika (córka Marii), żona Jakuba Hrycaja
Langfellner Maria (córka Franciszka), żona Jakuba Kram
Lehner Maria (córka Rudolfa i Rosy Lehrach), żona Ferdynanda Lehrach
Lehrach Ferdynand (syn Marcina i Anny Grabmüller), mąż Marii Lehner
Lehrach Teresa (córka Marcina i Anny 
Grabmüller), żona J. Witowskiego
Liebel Jan (syn Jakuba i Teresy Paukner), mąż  Anny Wiktowskiej
Loreth Adolf (syn Karola), mąż Adolfiny Koitel
Loreth Józef (syn Karola), mąż Marianny Weber
Moyses Adam, mąż Karoliny Paukner
Moyses Rupert (syn Adama i Karoliny Paukner), mąż Cecylii Langfellner
Mühlbauer Franciszka (córka Jana), żona Franciszka Nitarskiego
Paukner Karolina, żona Adama Moysesa
Schmutzer Cecylia (córka Jana), żona Andrzeja Machaja
Schmutzer Karolina (córka Jana), żona Jana Knolla
Schultz Ignacy (syn Józefa i Magdaleny Sch
öntag), mąż Karoliny Nowosiadły
Stegbauer Maria (córka Jana), żona Jana Kram
Straub Adolf (syn Jana i Anny Mrii Kolmer), mąż Anny Kram
Ubermann Michał (s. Sebastiana), mąż Anny Witkowskiej
Ubermann Katarzyna (córka Michała), żona Józefa Uchmanna
Uchmann Józef (syn Antoniego), mąż Katarzyny Ubermann
Uchmanna Piotr (syn Michała), mąż Marianny Kościółek)
Uchmann Walenty (syn Sebastiana), mąż Anny Czachor

Jak widać nie ma zupełnie osiedleńców pochodzenia ukraińskiego.
Co ciekawe, wśród listy mieszkańców z 1939 roku pobliskiej wsi Bredtheim (sporządzonej prze jednego z jej mieszkańców, Polaka Węglowskiego), wśród wielu niemieckich nazwisk można wyłowić i te:

Kram Rudnik
Streib Johann
Streib Julianna
Streib Karl
Uibel Adam
Uibel Jakob
Uibel Johann
Uibel Konrad
Uibel Ludwik
Uibel Peter 

 Streib… może to lekko zmodyfikowane nazwisko Straub, które pojawia się w śród niemieckich osiedleńców w Św. Józefie.

Johann Streib… wśród osadników na Św. Józefie jest Adolf Straub, syn Jana i Anny Marii Kolmer), może Adolf do syn Johanna ze wsi Bredtheim, który zakupił parcelę na Św. Józefie?

Oczywiście najważniejsze z pytań to:
1. gdzie na Św. Józefie lub poza nim zamieszkali osadnicy niemieccy i ukraińscy, skoro nie ma po nich śladu w księgach parafialnych?
2. co się stało z kilkunastoma rodzinami niemieckimi, które jednak przed rokiem 1900 osiedliły się w Św. Józefie? Nie są pochowane na cmentarzu w Św. Józefie, może wyjechały do Niemiec po I Wojnie Światowej?
3. no i ten zagadkowy grób Feliksa Henghena na środku cmentarza w Św. Józefie, otoczony metalowym płotem…kim był Feliks Henghen?

Ad.2. Niejaką wskazówkę daje tu Florian Ciuruś w swojej książce, s.42:
„Z Galicji wschodniej zaczęło przybywać coraz to więcej osiedleńców. Wykupywano również pola od już tu Niemców, którzy zaczynali emigrować do Argentyny Kanady i USA”. Czyli być może niemieccy osadnicy (ok 30 rodzin) opuściło Św. Józefa jeszcze przed I Wojną Światową.

Jeśli chodzi o osadników ukraińskich, na stronie 34:
„Osiedleńcy w granicach Majdanu Granicznego – Rusini, którzy utworzyli własną wioskę zwana Majdanikiem Granicznym:

Fedor Zacharczuk
Dmytro Knichnicki
Fedor Marczuk
Hrehor Marczuk
Danyło Marczuk
Ambroży Gołembiuk
Hrehor Gołebmbiuk
Andrij Moczerniuk
Stefan Moczerniuk
Roman Moczerniuk
Józef Moczerniuk
Pańko Seniuk
Iwan Koronycz
Jakub Zacharczuk
Kość Wyszywaniuk
Maria Melnyk
Hawryło Melnyk
Michajło Melnyk
Hrehor Fedasiuk
Hawryło Jasińczuk
Hrehor Jasińczuk
Jurko Jasińczuk
Michał Jasińczuk
Hnat Bechmatiuk
Jurko Bechmatiuk
Petro Bechmatiuk
Iwan Teluk
Wasyl Dawydiuk
Koźma Moskaluk
Michał Moskaluk
Mykieta Moskaluk
Mikołaj Dutczak
Marunia Pańczak
Hrehor Pańczak
Jakub Smorzaniuk (syn Wasyla)
Dmytro Borsuk
Peter Moniak
Jurko Osławski (syn Andrija)
Iwan Węgryniuk
Pańko Todorow
Iwan Kulka
Prokop Miniajluk (syn Onufrego)
Fedor Miniajluk (syn Onufrego)
Dmytro Fedoruk (s. Wasyla)
Jan Dubaniuk
Jakim Bednaruk
Andrij Saczko
Paweł Serbaniuk

Nie wszyscy wymienieni Rusini mieszkali we wsi Majdanik, ale wykupione pola od Ernesta i Marii Brosmann należące do posiadłości w granicach Majdanu Granicznego było do końca istnienia wsi Św. Józef też  w granicach wsi”.

Innymi słowy: nie wszyscy Rusini z powyższej listy mieszkali w Majdanie Granicznym (na płd.-wschód od Majdanu Granicznego (Św. Józefa), ale ich pola leżały w granicach administracyjnych wsi Św. Józef.

Lista osiedleńców ukraińskich , którzy są wymienieni jako nabywcy ziemi  przed 1900 rokiem w Majdanie Granicznym, jest prawie tożsama z listą rodzin ukraińskich, które utworzyły wioskę Majdanik. Wygląda na to, że z terenów Majdanu Granicznego dwie wioski: polską (Św. Józef) i ukraińską (Majdanik).
Osiedleńcy ukraińscy, którzy zakupili swoje pola w Majdanie Granicznym, ale nie mieszkali ani w Majdaniku ani w Św. Józefie, to:

Filip Gerej
Iwan Melnyk
Iwan Purpur
Mykieta Saczko
Matwij Uhorczuk

Natomiast ukraińscy osiedleńcy we wsi Majdanik, których nie ma na liście osób, które zakupiły ziemię w Majdanie Granicznym przed 1900 rokiem, to:
Dmytro Borsuk
Peter Moniak
Jurko Osławski (syn Andrija)
Iwan Węgryniuk
Pańko Todorow
Iwan Kulka
Prokop Miniajluk (syn Onufrego)
Fedor Miniajluk (syn Onufrego)
Dmytro Fedoruk (s. Wasyla)
Jan Dubaniuk

Osiedleńców ukraińscy, którzy zakupili ziemię w Majdanie Granicznym i założyli potem wioskę w jego obszarze (Majdanik), zaznaczyłem w liście osadników Majdaniku pogrubioną kursywą.

Reklamy

22 Komentarze

 1. Posted by józef on Grudzień 19, 2011 at 2:01 pm

  Witam. Wykazani Schmutzer Kasper.ur ?Georg. ur ? Cecylia ur ?/ mąż Knoll/ to rodzeństwo. Z powyzszych danych wynika że rodzicami ich byli Jan ur. ?i Teresa z domu ?jezeli tak to są moimi pradziadkami, Dziadkiem jest Kasper. Kasper i Anna z domu ?mieli 7 dzieci. W 1944 r ewakuowani do Polski. Wszyscy już nie zyją Ja ur. w 1944 r w Sw. Stanisławie mieszkam od 1944 w Tarnowie.Pytanie czy w Sw. Stanisławie był cmentarz – parafia Sw. Józef.

  Odpowiedz

  • Posted by Maryna on Czerwiec 7, 2015 at 12:02 pm

   Przez przypadek znalazłam ten komentarz. Szukam swoich genów;) Z tego co mi wiadomo od mojego ojca, to Cecylia Schmutzer (ur 1871), Kacper Schmutzer (ur.1870) i Georg Schmutzer (ur.?) – to rodzeństwo. Mój ojciec jest synem Cecylii, czyli to moja babcia. Kacper miał żonę Annę, z tego co mam zapisane – z domu Pogoda. Kacper i Anna mieli ósemkę dzieciaczków urodzonych od 1899 roku do 1917 roku., w tym Łucję, Jadwigę, Franię i Jana.
   Wiem, że babcia mojego taty, czyli mama Cecylii, Kacpra i Georga jako pierwszego męża miała Schmutzera, czyli dzieci Mają nazwisko Schmutzer (Cecylia, Kacper, Georg). Drugim mężem był Knoll – DZIECI Z TEGO ZWIĄZKU NIE BYŁO.
   Ze stron „Historia pamięcią pisana” doszłam, ze ta babcia musiała mieć na imię KAROLINA i że była córką Jana i Teresy.
   Straaaaaasznie to skomplikowane;)))
   Jeśli chodzi o KAROLINĘ SCHMUTZER, to widnieje raz, jako osadnik niemiecki, a drugi raz – jako żydowski.

   I TU APEL!

   Kwalifikacja jest błędna. Osadnikiem żydowskim był jej drugi mąż Knoll (chyba), a Karolina jest osadnikiem niemieckim. Pomijam już, że według mej wiedzy wszyscy mieszlali w WIEDNIU. Tam też urodziłą się moja babcia CECYLIA SCHMUTZER.

   Pozdrtawiam najserdeczniej:)

   Odpowiedz

  • Posted by Maryna on Czerwiec 7, 2015 at 12:33 pm

   Kacper, Georg i Cecylia mieli jeszcze siostrę (najstarsza). Mężem jej był Malinka.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz

  • Posted by Maryna on Czerwiec 7, 2015 at 2:31 pm

   Witam:)
   Między prawdą a Bogiem, coś mi z tą babcią Karoliną nie gra. Są sprzeczne informacje między tym, co przekazał mi mój ojciec, a tym, co czytam tutaj.
   Nie mam dat urodzin i zgonów i do niczego już djść nie mogę.
   I kim była Maria Magdalena Schmutzer? Tą najstarszą siostrą Cecylii, Georga i Kaspra?
   I jeszcze jedno. Mąż Cecylii Schmutzer miał na imię Andrzej czy Jędrzej?
   Pytam, bo jest tutaj różnie zapisane.
   I wiele, wiele innych pytań mam wynikających z sprzeczności, ale…
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz

   • Witam,
    postaram się, w miarę posiadanych informacji, jakoś usystematyzować wspólną wiedzę temat rodziny Schmutzer (Szmucer). Podzielę je na punkty, w ewentualnej dalszej uzupełniającej korespondencji będzie łatwiej odnieść się do konkretnych faktów:

    1. Kasper Schmutzer z żoną Anną z domu Magda przyjechali do Św. Józefa ok. roku 1898/1899 (30 maja 1899 rodzi się Józef – och pierwsze dziecko po osiedleniu w Św. Józefie).
    2. Prawdopodobnie ok roku 1906, już z trójką dzieci, wybudowali nowy dom w nowo powstającej pobliskiej polskiej kolonii – Św. Stanisławie. Ich czwarte dziecko – Maria (19.08.1906) urodziła się już tam.
    3. Rok 1917, kiedy rodzi im się syn Franciszek, to ostatnia data, pod jaką mam wzmianki o Kasprze Schmutzer w Św. Stanisławie. Nie wiem jakie były ich dalsze losy – czy zmarli w Św. Stanisławie i tam są pochowani (lub na cmentarzu w św. Józefie), czy przeżyli wojnę – niestety nie wiem.
    4. Wg moich informacji dzieci Kaspra Schmutzer i Anny Magda to:
    – Józef I (ur. 30.05.1899 – zm. 03.06.1899)
    – Jan (ur. 1901 – zm. 1967 Wrocław)
    – Łucja 1903
    – Maria (ur. 19.08.1906 – zm. 1999 Tarnów)
    – Jadwiga (ur. 14.09.1911)
    – Katarzyna Franciszka (ur. 06.03.1914)
    – Kazimiera (ur. 1916 – zm. 201 Tarnów)
    – Józef II (ur. ? – w 1942/43 zabity we wsi Głęboka, pow. Tłumacz)
    – Franciszek (ur. 11.02.1917 – zm. 2003)
    5. Mam też informację, że 1944 roku w graniczącej ze Św. Józefem wsi Chorosno urodził się (ze związku pozamałżeńskiego) syn Marii Schmitzer (córka Kaspra i Anny Magda) – Stanisław Józef.

    6. W 1896 roku w Św. Józefie mieszkała już Karolina Schmutzer – córka Jana i Teresy (z domu Sokal?). Mężem Karoliny była Jan Knoll – syn Georga i Marii). Karolina i Jan mieszkali w Św. Józefie pod nr. 46.
    11.04.1896 urodziła im się córka Emila.
    Co dziwne – po tej dacie ślad po tej rodzinie urywa się, nie mam o nich żadnych późniejszych informacji. Może wyjechali ze Św. Józefa?
    7. W 1897 roku w Św Józefie pojawia się pierwsza wzmianka o Cecylii Schmutzer (córka Jana i Teresy). To zona Andrzeja Machaja (syn syn Jana i Tekli). Mieszkają pod nr 22 w św. Józefie, a ok 1902 roku lub trochę później oni także przenoszą się do Św. Stanisława. Ich dzieci to:
    – Jakub (ur. 14.02.1897)
    – Wiktoria (ur. 12.12.1899 – ślub z Józefem Lalik)
    – Józef (ur. 17.03.1902 – ślub z Wiktoria Płozińska)
    – Maria (ur. 07.12.1910)
    – Piotr (ur. 14.05.1913 – ślub z Stefania Malec)
    – Antoni (ur. 20.05.1916 – zm. 2010)

    Który z nich to pani ojciec? Jakie były dalsze losy Cecylii i Jana?
    Skądś doszły do mnie informacje, że zarówno Jan i Cecylia mogli urodzić się ok. roku 1870, prawdopodobnie właśnie w Wiedniu, skąd przyjechali do Św. Józefa. Chętnie poznałbym więcej szczegółów dotyczących tej akcji osiedleńczej niemieckojęzycznych mieszkańców na terenie wsi Św. Józef.

   • Posted by Maryna on Czerwiec 7, 2015 at 10:29 pm

    Witam:)
    No to dostałam materiał do przemyśleń:) Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Mój ojciec, to Antoni Machaj. Dzieci było tam więcej. Poza ww. była jeszcze Albina (ur. 1906), Franek (ur.1904). Takie daty podał mi ojciec (ur. Święty Stanisław). Generalnie, to mi ta cała moja rodzina gdzieś ze Świętego Józefa znika, a w świętym Stanisławie doszukać się ich nie mogę.
    I co najciekawsze w tym wszystkim… Tacy oni wszyscy niemieckojęzyczni, a mówili po polsku:)
    Dodatkowa informacja:
    – Cecylia Schmutzer urodzona w 1871 roku we Wiedniu. Taką mam wiedzę.
    – Jędrzej (Andrzej) Machaj – ur. w 1870 roku w Dziewinie w Krakowskim.
    Zmarł podobno, gdy mój ojciec miał 5 lat, a matka Cecylia też podobno za długo nie pożyła.
    Więcej szczegółów podam może później, jak sobie trochę tę dodatkową wiedzę poukładam w głowie.

    Jeśli idzie o tę Karolinę Schmutzer, to dalej jest to dla mnie jakaś czarna magia. Na babcię mojego ojca, to ona by raczej nie wyglądała;)) Gdyby jakieś daty tu były… No, męczy mnie ta kobita;)

    I jeszcze jedno… bardzo żałuję, że nie znalazłam tej „Historii pamięcią pisanej”, gdy jeszcze żył mój ojciec.

    Na razie tyle, dziękuję najserdeczniej.

 2. Posted by elte on Styczeń 21, 2012 at 3:38 pm

  Nie znalazlam tu nazwiska Lamber lub Lambert?

  Odpowiedz

 3. Posted by Terry Anne Sachko on Czerwiec 2, 2012 at 9:12 pm

  looking for info re Andriy Saczko or Mykieta Saczko who both lived and/or owned fields in or near Majdaniku St Joseph area. thanx.

  Odpowiedz

 4. Posted by Beata on Czerwiec 8, 2012 at 8:17 am

  Witam. Poszukuje informacji na temat Św. Stanisława. Będę wdzięczna za jakiekolwiek info. fish77@go2.pl

  Odpowiedz

 5. Posted by Małgorzata on Czerwiec 24, 2012 at 8:25 pm

  witam ,poszukuję informacji o Janie Brzeskim i o jego żonie Annie z domu Przyborowska,zamieszkałych we wsi Św. Józef,może zyją jeszcze osoby,które mogłyby mi powiedzieć o moich dziadkach coś więcej.B.ed.e wdzięczna za infomacje: m.t.junga@gmail.com

  Odpowiedz

  • Witam,
   jakich konkretnie informacji o Janie Brzeskim Pani poszukuje?

   Jan (Brzeski (ur. 1903) to syn Andrzeja Brzeskiego (ur. 1566) i Agnieszki Mazurek (ur. 1866), i wnuk Stanisława Brzeskiego i Marianny Pikula. Rodzina Brzeskich przyjechała do Św. Józefa z miejscowości Majdan Sieniawski (na północ od Jarosławia) i osiedliła się (na pewno przed 1897 rokiem) na ulicy Dworskiej (ostatni dom przed ukraińską miejscowością Majdanik)

   Pozdrawiam,
   ŁR

   Odpowiedz

 6. Posted by Luiza Lamber on Maj 21, 2013 at 11:17 pm

  Moj tata Jozef Lamber(t), urodzil sie w Sw. Jozefie w 1922 roku, mieszkali tam juz wowczas jego brat Tadeusz Lamber(t), Zofia Lamber(t), pozniej urodzil sie Zenon., rodzicami byli Franciszka i Joseph Lamber(t)

  Odpowiedz

 7. Ja znalazłem w Św. Józefie w latach 1895-1910 tylko Jana Lambera i jego żonę Mariannę Kądziółka (Kądziałka). W 1909 urodziła im się Zofia, a w 1909 Anna.
  Nie znalazłem natomiast Józefa Lambera. To raczej nie bracia, bo:
  – ojcem Józefa był Franciszek
  – a ojcem Jana (II) była Jan Lamber (I)

  Chyba że…tak się ułożyły daty, że Franciszek to syn Jana II..?
  Czy wiadomo skąd Franciszek przyjechał do Św. Józefa? Gdzie jest pochowany?

  W Św. Józefie mieszkała też Salomea Lamber (1888-1959, córka Grzegorza i Salomei Pikulskiej), która wyszła za Franciszka Lewandowskiego, i jest pochowana w miejscowości Pawłowiczki k. Kędzierzyna-Koźla na Śląsku.

  W tej samej miejscowości, do której po wojnie trafiło wielu mieszkańców Św. Józefa, pochowani są także:
  * Lamber Piotr 1900-1961
  * Lamber Anna 1904-1965
  * Lamber Józefa 1903-1987
  * Lamber Bolesław 1927-1970
  * Lamber Józef 1936-1992
  * Lamber Julian 1930-1998
  * Lamber Władysław 1928-2009
  * Lambert Zygmunt 1929-1946
  * Lamber Anna 1930-2000

  Odpowiedz

 8. Posted by Magdalena on Lipiec 23, 2013 at 1:37 am

  Salomea Lewandowska (z domu Lamber) byla córką Cypriana (nie Grzegorza) i Salomei Pikulskiej. Cyprian urodzil sie w 1857 roku a Salomea Pikulska w 1968. Pobrali sie w 1884 roku. Mój dziadek, Józef Lamber(t) (ur. w 1906 roku) byl ich synem i bratem Salomei Lewandowskiej. Po wojnie zamieszkał z żoną Anielą (z domu Zioła) w Olbrachcicach Wielkich, gdzie jest pochowany. Bylabym wdzieczna za jakiekolwiek informacje o rodzinie mojej babci Anieli Lamber(t) .

  Odpowiedz

  • Mam informacje o trzech córkach Józefa Lamber (s. Cypriana i Salomei Pikulskiej) i Anieli Zioła (c. Jana i Filomeny Stadniczenko) z Olbrachcic (nr domu 93):
   – Alina Filomena (ur. 29.06.1946)
   – Maria (ur. 02.07.1950) –> chodziła z moją ciocią do jednej klasy
   – Teresa Joanna (ur. 08.11.1951)
   Czy któraś z nich to Pani mama?
   Czy było więcej dzieci?

   Józef, Aniela i Maria są pochowani w Olbrachcicach, ale daty na nagrobkach nieczytelne.

   Odpowiedz

   • Posted by Magdalena on Sierpień 9, 2013 at 8:53 pm

    Józef Lamber i Aniela Zioła mieli tylko troje dzieci. Teresa to moja mama.
    Daty na nagrobkach to : Józef Lambert (13.05.1906- 21.03.1987), Aniela Lambert (13.01.1919 – 15.07.1989) i Maria Lambert (02.07.1950 – 24.12.1964)
    Pozdrawiam
    Magdalena

 9. Posted by Maryna on Lipiec 24, 2015 at 4:36 pm

  Panie Łukaszu…
  Tytułem wstępu – wyrazy szacunku i podziwu za autentyczne zaintersowanie tematem, co daje się odczuć na każdym kroku wędrówki po stronach bloga. Inspiracją zapewne była rodzina. Ludzie generalnie w tak młodym wieku genami się nie interesują.
  Większosć nazwisk ze strony jest mi znanych, ale żeby to wszystko poskładać jakoś do kupy… Ale do rzeczy…
  Problemy do wyjaśnienia (i dodatkowe informacje) ujęłam w kolejnych punktach.

  1. Anna Magda (czasami Mapla, a według mojego ojca Pogoda) – żona Kaspra Schmutzera, brata mojej babci Cecylii Machaj z domu Schmutzer.. Dzieci trochę było, ostatni Franiu urodzony w roku 1917. Jednak przeglądając kolejne strony natrafiam na kontrowersyjny temat śmierci Aleksandra Rudnika (1925 – 1944), syna Franciszka (chyba Rudnik) i Anny Magda. Pomijając meritum sprawy (datę śmierci i okoliczności), interesuje mnie, jakim cudem Anna Magda miała syna Aleksandra z Franciszkiem Rudnik. To znaczy wiem, jak to się fizycznie robi i że było to – patrząc na daty – możliwe – ale… Coś z dokumentacji wynika?
  Link do strony :
  https://historiapamieciapisana.wordpress.com/2011/04/26/1944-ostatni-rok-pobytu-w-sw-jozefie/#comments
  Aleksander Rudnik 1925-1944, syn Franciszka i Anny Magda (zginął od pocisku)
  Bolesław Czajka 1926-1944, syn Stanisława i Salomei Rudnik (zginął od pocisku)

  2. Jędrzej (Andrzej) Machaj (syn Jana i Tekli Szna…? – może da się coś więcej odczytać) i Cecylia Schmutzer (córka Jana i Teresy). Jakby nie patrzeć, to moi dziadkowie – taką mam wiedzę i niech tak zostanie;) W Świętym Józefie pojawiają się w roku 1897 (mieszkają pod nr 22), a około roku 1902 przenoszą się do Św. Stanisława.
  Wedłuug Pana informacji, ich dzieci to:
  – Jakub (ur. 14.02.1897)
  – Wiktoria (ur. 12.12.1899 – ślub z Józefem Lalik)
  – Józef (ur. 17.03.1902 – ślub z Wiktoria Płozińska)
  – Maria (ur. 07.12.1910)
  – Piotr (ur. 14.05.1913 – ślub z Stefania Malec)
  – Antoni (ur. 20.05.1916 – zm. 2010)
  W rzeczywistości byli jeszcze:
  – Józef (ur. chyba 1902)
  – Albina (ur. chyba 1906).
  Linnk do strony strony:
  https://historiapamieciapisana.wordpress.com/2011/03/01/ul-lwowska-na-sw-jozefie/
  Cisak Stanisław + Zielińska Antonina
  —–+dzieci: Wiktoria 1906-1908
  —————Aniela (+ Babula ?)
  —————Franciszek (+ Gorzelnik z Bednarówki)
  —————Jan
  —————Tadeusz (+ Albina Kowalska-Machaj)
  Albina – siostra mojego ojca – z domu Machaj, po pierwszym mężu Kowalska (mieli syna), a po drugim Cisak (mieli dwie córki).

  3. Jakub (ur. 14.02.1897) zwany Kubusiem. Jak wyżej – brat mojego ojca, pierwsze dziecko Andrzeja Machaj i Cecylii. Zmarł po urodzeniu. I tu prośba…
  – kiedy dokładnie zmarł
  – na jakim cmentarzu został pochowany (powinien być to Święty Józef)
  Jeśli można prosić o jakiekolwiek informacje, odpisy z ksiąg itp, to bardzo proszę.

  4. Jędrzej (Andrzej) Machaj (ur. 1970) – mój dziadek … I tu prośba, jak wyżej…
  – kiedy dokładnie zmarł
  – na jakim cmentarzu został pochowany (powinien to być Święty Stanisław).
  Jeśli istnieje jakakolwiek dokumentacja, to bardzo proszę…

  5. Cecylia Machaj (ur. 1971) – żona Andrzeja Machaj – moja babcia. Prośba…
  – kiedy zmarła
  – na jakim cmentarzu została pochowana (powinien to być Święty Stanisław).
  I jeśli istnieją jakiekolwiek dokumenty, to prośba jak wyżej.

  6. Przy jakiej ulicy był nr 22 w Świętym Józefie? Okolice Brodki – Krakowskiej?

  7. I tak przy okazji poszukiwań… Na stronach jest zabezpieczony cmentarz w Bojanowie. Prosiłabym – jeśli to możliwe – o informacje na temat Zbigniewa Machaj, pierwszego dziecka Antoniego (syna Jędrzeja i Cecylii). Zmarł mając parę miesięcy, niedługo po roku 1945. Powinien być pochowany na powyższym cmentarzu. Moje zapiski na ten temat uległy zniszczeniu. Oczywiście, jeśli nie sprawi to kłopotu..

  8. Pod poz. 249 – Pierwsi mieszkańcy Świętego Józefa widnieje wpis:

  249.Wawrzyniec Styczeń 1845-1912, mąż Rozalii Nowak, syn Jana i Marianny Machaj, ur. Miluszowice(?), poch. Św. Józef.

  Czy dysponuje Pan jakimiś dodatkowymi informacjami o Mariannie Machaj? Pytam, bo Mikluszowice są niedaleko Dziewina, gdzie urodził się mój dziadek Andrzej Machaj.

  9. Jeśli idzie o Karolinę Knoll (z domu Schmutzer), to z pewnością była to siostra mojej Babci Cecylii (też Kaspra). Nie wiem tylko, dlaczego mój ojciec mówił, że drugim mężem jego babci ze strony mamy Cecylii Schmutzer był Knoll, a pierwszym Schmutzer.

  10. Pozostaje jeszcze najstarsza siostra Cecylii Schmutzer (mojej babci), której imienia ojciec mi nie podał. Być może była to Maria Magdalena Schmutzer, widnieje pod poz.162 – Pierwsi mieszkańcy Świętego Jóxefa, razem z pozostałymi – poniżej:

  168. Jędrzej Machaj, mąż Cecylii Schmutzer, syn Jana i Tekli Sznaciarz?
  169. Karolina (z d. Schmutzer) Knoll, żona Jana, córka Jana i Teresy
  170. Georg Schmutzer
  171. Kasper Schmutzer
  172. Maria Magdalena Schmutzer

  11. I jeszcze.. Wsód rodzin mieszkających w Świętym Józefie wymienieni są:
  Machaj Andrzej, s. Jana + Cecylia Schmutzer, c. Jana
  Machaj Franciszek, s. Jana + Anna Kotlińska
  Ponieważ Franciszek jest także synem Jana – wnioskuję, że jest bratem mojego dziadka.

  Czekam na jakiekolwiek informacje z refleksą… że lepiej szukać umarłych niż żywych, jako że ci ostatni niekoniecznie do końca bywają z naszych poszukiwań zadowoleni… Zwłaszcza, gdy się ich znajdzie.

  Pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz

  • Posted by Maryna on Sierpień 7, 2015 at 4:08 pm

   Czyli żadnej odpowiedzi nie będzie… Rozumiem.

   Odpowiedz

   • Posted by Józef on Wrzesień 30, 2015 at 8:53 pm

    Większośc danych podanych przez P.Łukasza pochodzą z korespondencji ze mną, szczegóły są inne, część wynika z porównania dat i danych a nie dokumentów i wymagają dalszych potwierdzeń. Kasper / Kacper/ to mój dziadek.
    Jesteśmy dalszą rodziną. Prosze o kontakt – szmucerj@wp.pl

   • Posted by Maryna on Październik 1, 2015 at 11:32 am

    Nie taką dalszą;) Mamy wspólnych pradziadków. Pisałam do Ciebie już w lipcu (adres gdzieś tu był), ale… Wczoraj też pisałam. Może wrzuca mnie w SPAM?
    Więc daję znać tutaj…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: